Þétting mælineta um allt land

Á allra næstu dögum mun Umhverfisstofnun í samstarfi við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra auka vöktun á styrk brennisteinsdíoxíðs (SO2) frá eldgosinu í Holuhrauni. Keyptir hafa verið 40 mælar og verður mælingin í höndum þeirra sem starfa að almannavörnum á hverjum stað s.s. lögreglu. Við kaup á mælunum var lögð höfuðáhersla á að kaupa mæla sem auðveldlega mætti koma fyrir á sem flestum stöðum um land allt til að tryggja sem þéttast mælinet á sem stystum tíma og kosturinn við að hafa þá hreyfanlega auðveldar einnig viðbragðsteymum að bregðast skjótt við ófyrirséðum aðstæðum.

Vegna eldgossins í Holuhrauni hefur undanfarið verið unnið að því að þétta net  mælitækja sem mæla brennisteinsdíoxíð (SO2). Við venjubundnar aðstæður hefur SO2 nær eingöngu verið mælt í nágrenni stóriðjufyrirtækja. Eftir að eldgosið hófst og mengunin frá brennisteinsdíoxíði er orðin raunverulegt vandamál í byggð, skapast þörf fyrir að þétta mælinetið og gera það hratt.

Almannavarnayfirvöld í samráði við Umhverfisstofnun óskuðu eftir því við Landsvirkjun, Alcoa, Norðurál og Elkem að þessi fyrirtæki lánuðu hluta af sínum mælibúnaði til þessa verkefnis. Fyrirtækin brugðust mjög vel við þeim beiðnum og eru þeim færðar þakkir fyrir. Þá hafa Landsvirkjun, HS Orka og Orkuveita Reykjavíkur breytt sínum mælum, sem þessi fyrirtæki höfðu til að mæla H2S (brennissteinsvetni) á jarðhitasvæðum til að mæla einnig SO2.

Í dag birtir Umhverfisstofnun niðurstöður mælinga frá 10 SO2 mælum í rauntíma á heimasíðunni www.loftgæði.is. Á næstu dögum munu gögn frá fleiri mælum bætast við. Nýju mælarnir eru þess eðlis að ekki er hægt að streyma mæligögnum samstundis á vefinn frá þeim, en mælarnir verða vaktaðir og þegar þær gefa til kynna hækkandi styrk SO2 styrk verður almenningi tilkynnt um það. Áhersla er lögð á að geta upplýst landsmenn um hver gildin eru í þeirra heimabyggð.

Á næstunni verða því alls 20 mælar, sem eru á vegum ýmissa stofnanna og fyrirtækja, með rauntímaupplýsingar um styrk SO2. Við það bætast síðan fljótlega 23 hreyfanlegir mælar, sem dreift verður um allt land. Einnig verður almannavarnadeild ríkislögreglustjóra með 17 mæla á sínum snærum. Alls verða því 60 mælar í notkun um allt land.

 

 

Umhverfisstofnun_logo